CS momentum

Rekruttering · Rådgivning · Coaching

  • Rekruttering af ledere og andet personale til kommuner og regioner, og deres institutioner samt i grænselandet mellem offentlig og privat virksomhed
  • Lederrådgivning, -sparring og -coaching, herunder som individuelle programmer samt mentorforløb for nye ledere
  • Ledelsesudvikling og udvikling af ledelsesteam
  • Strategisk og personlig karriererådgivning
  • Pædagogiske indsatser og processer- herunder pædagogisk IT
  • Budget-, økonomi- og styringshjælp
  • Skemalægning